Växel: 054-19 00 00
Fax: 054-19 09 94
Postadress: Dagsmedia AB, Att: Värmland24, Box 9015, 650 09, Karlstad

E-post för tips, pressmeddelanden med mera: redaktion@varmland24.se

Ansvarig utgivare & Chefredaktör
David Hårseth
054-19 00 00, david@varmland24.se

Journalist
Madelene Hårseth
054-19 00 00, madelene@varmland24.se

Fotograf
Michael Hårseth
0221-209 13, michael@varmland24.se

Fotograf
Fredrik Bergvall
054-19 00 00, fredrik@varmland24.se

Utges av:

Dagsmedia i Wermland AB
Box 90 15
650 09 Karlstad

E-post till företaget Dagsmedia i Wermland AB (fakturafrågor): info@dagsmedia.se

Värmland24 är en reklamfinansierad lokaltidning som ges ut som dagstidning på internet .